УУЛЗАЛТ

image

Тус Гаалийн газар нь гаалийн хяналтын бүс эзэмшигч ААН,Б-ын төлөөлөлтэй  “Гааль-Бизнес”-ийн зөвлөлдөх уулзалтыг 2020 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгууллаа.
Уулзалтаар ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/294 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Гаалийн хяналтын бүсийн журам”-аар шинээр зохицуулагдах болсон “өөрийн үнэлгээний хуудас”-ыг хэрхэн бөглөх. Үүний тулд үйл ажиллагаандаа журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад асуух, тодруулах зүйлс, түүнд тавигдах шаардлагын хэрэгжүүлэх талаар харилцан ярилцлаа.

2020-05-14 10:42:19 >>Буцах