Архив, бичиг хэргийн ажилтнуудад зориулсан мэргэшүүлэх сургалт

image

Гаалийн ерөнхий газрын Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Хэвлэл мэдээлэл, Сургалт, судалгааны төвөөс 2019 оны 04-р сарын 15-19-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан  архивын улсын үзлэгт бэлтгэх, архивын ажилтныг мэргэшүүлэх сургалтанд тус газрын архивын эрхлэгч Б.Оюунтуяа хамрагдаж, туршлага солилцсон. 
Мөн архивын ерөнхий газарт 2019 оны 05 дугаар сарын 20, 21-ний өдрүүдэд Архивын эрхлэгч Б.Оюунтуяа “Баримтын үнэ цэнийг нягтлан шалгах, данс, бүртгэл, акт үйлдэх ажлын арга зүй” сэдэвт мэргэшүүлэх сургалтанд оролцлоо.

2019-04-25 11:58:38 >>Буцах