Мэргэжлийн хяналтын газраас сургалт зохион байгуулав

image

Дархан-Уул аймаг дахь Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны 05 сарын 09-ны өдрийн 1/232 дугаар албан тоотын хүрээнд  Ургамал газар тариалан эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд Гаалийн улсын байцаагч Я.Оюундэлгэр “Онцлог нэрийн бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийх” сэдвээр сургалт хийн,  шаардлагатай мэдээлэл,  зөвлөмж өглөө.

2019-05-13 12:00:06 >>Буцах