Ёс зүйн сургалт

image

Сургалтыг Дархан-уул аймгийн Ангаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн  Дархан  дахь салбарын Ангаах Ухааны Сургуулийн  багш Д.Алтайхүүг  /Достор(PhD) дэд профессор/  урьж “ЁС ЗҮЙН ҮНЭЛЭМЖ БА ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ” сэдвээр сургалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30 өдөр тус газрын сургалтын танхимд зохион байгуулсан. 
Сургалтанд Дархан-Уул аймгийн гаалийн газрын нийт 18 ажилтан, албан хаагчид оролцсон.

2019-06-03 12:03:27 >>Буцах