Төрийн албан хаагчдын ёс зүйн зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь

image

“Төрийн албан хаагчдын ёс зүйн зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвээр Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Г.Энхсайханыг урьж 2020 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр Гаалийн газрын ажилтан, албан хаагчдад сургалт, мэдээллийг зохион явууллаа. 
Сургалтаар төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчилд дүн шинжилгээ хийх, ёс зүйн эргэлзээтэй нөхцөлд байдалд шийдвэр гаргахад хувь хүний зан төрх хэрхэн нөлөөлөх, өөрийгөө хянах, эргэлзээтэй нөхцөл байдал үүссэн үед асуудлыг хэрхэн тодорхойлж зөв үйлдэл гаргах вэ гэх зэрэг сонирхолтой мэдээллийг өгч чадлаа.

2020-06-10 11:00:17 >>Буцах