Татварын Ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/

image

Татварын Ерөнхий хууль/шинэчилсэн найруулга/-ийн шинэ зохицуулалтаар Дархан-Уул аймаг дахь Татварын хэлтсийн улсын ахлах байцаагч Д.Гантөмөр Гаалийн газрын албан хаагчдад 2020 он 06 дугаар сарын 09-ний өдөр сургалт зохион байгуулсан. 
Сургалтаар татварын хуулийн шинэчлэл, хувь хэмжээ ба тайлагнал, татвар төлөгчийн төлөх татварын хэмжээний буурах хувь, эрх ашиг илүү хамгаалагдах, мөн төлөх үүргээ биелүүлэхэд илүү хялбар болох, татварын ил тод байдлыын талаар мэдээлэл өгсөн.

2020-06-10 11:01:44 >>Буцах