Сургалт

image

Терроризмтой тэмцэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар зөвлөл нь 2019 оны 05-р сарын 28-ны өдөр төрийн байгууллагуудын хооронд мэдээлэл солилцох, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлээр онол практикийн сургалтыг зохион байгуулахад Дархан дахь гаалийн газраас ГУАБ Т.Энх-Амгалан, ГУБ Д.Сэлэнгэ нар оролцлоо.

2019-06-03 12:01:57 >>Буцах